58 Ortaokul | İzmir Delta Koleji Ortaokul | İzmir Delta Koleji
Okullarımız

Ortaokul

Linkler

Ortaokul

DELTA ORTAOKULUNDA EĞİTİM

 • Öğrencilerimizin bireysel farklılıkları dikkate alınır.
 • Öğrencilerimizin karakter gelişimlerini sağlayan Değerler Eğitimi Projeleri uygulanır.
 • Tüm sınıflarımızda akıllı tahta teknolojisiyle aktif ders sunumları yapılır.
 • Öğrencilerimizin kazanımlara yönelik edindikleri bilgileri görebilmek amacıyla düzenli olarak Seviye Belirleme Sınavları, küçük sınavlar(Quizler), Konu Tarama Testleri ve Kazanım Değerlendirme Sınavları uygulanır.
 • Bireysel ve grup etütleri ile akademik gelişmeleri desteklenir.
 • 8. Sınıflarımıza Hafta sonu Destek Eğitim Kursu çalışması yapılır.
 • Veli bilgilendirmeleri periyodik olarak yapılır.
 • Öğrencilerimizin sosyal, sportif ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak kurs programları  düzenlenir.
 • Bilim-Kültür-Sanat Şenliği düzenlenir.
 • Bilim olimpiyatlarına hazırlık çalışmaları yapılır.
 • Bir öğrenim teorisi olan yapılandırıcı yaklaşım (Constructivist Approach) derslerimizde uygulanarak bilimsel bilginin en doğru şekilde kazanılması süreci oluşturulur.
 • Teknik ve bilime yönelik süreli yayınların takibi öğretmenlerimizce yapılarak öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirme çalışmaları yapılır.
 • Hazırlanan uyum programları ile okulumuza yeni başlayan öğrencilerimizin adaptasyonu sağlanır.


Başarıyı getiren çalışmalarımız;

 • Haftalık çalışma planları hazırlanır.
 • Olimpiyatlara hazırlık çalışmaları yapılır.
 • Ödev takibi ve veli iletişiminde “Çalışma Günlüğüm” kullanılır.
 • Kitap takibi ve Kitap tanıtım etkinlikleri ve her gün kitap okuma saati yapılır.
 • Kazanım değerlendirme ve seviye belirleme sınavlarının değerlendirmeleri yapılarak birebir ve sınıf etüt çalışmaları planlanır.
 • Performans görevi ve proje ödevleri öğrencilerimizin hayal etme becerilerini zenginleştirmek amacıyla öğrenci odaklı seçilir.
 • Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri belirlenerek bireysel çalışmalar hazırlanır. (sunum yapma, sergi düzenleme, yarışmalara katılma,  salon programlarında görev alma…)
 • Küçük sınavlar (quizler) planlanarak öğrencilerin süreç odaklı değerlendirilmeleri sağlanır.


DEĞERLER EĞİTİMİ

Değerlerimiz; toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası ve hayatımıza yön veren davranışların bütünüdür. Okullarımızda öğrencilerimize; örnek olay, drama, oyun, hikâye ve toplumsal konular yardımıyla sevgi saygı, dürüstlük,temizlik,adalet, şiddetten kaçınma, hoşgörü, güven,yardımseverlik , paylaşma ve vatan sevgisi gibi çeşitli konuları ele alan değerler eğitimi verilmekte ve birçok davranışı küçük yaşta öğrenip hayatlarına geçirmeleri sağlanmaktadır.

Yıl içerisinde her ay önemli bir değerimiz işlenip, çocuklarımızın kendi yaş ve sınıf seviyelerine göre bu kazanımı hayata geçirmesi sağlanır. Bu bağlamda;

 • Belirlenen değerlerimiz  tüm öğretmenlerimizce işlenir.
 • Aylık konulara ilişkin katlarda panolar hazırlanır.
 • Öğrencilerimizle bireysel olarak ilgilenilen Danışman Öğretmenlik sistemi uygulanır.
 • Öğrencilerimiz aylık kazanım değerleri ile ilgili olarak d eğitim dergi, kitap ve materyalleri ile çalışırlar.
 • Öğrencilerin ahlaki gelişimleri danışman öğretmenleri tarafından velilerine aylık olarak bildirilir.           
 • Günümüz dünyasının arayışları arasında öne çıkan en önemli konulardan biri ahlaki değerlerin yenidünya düzeni içerisinde nasıl yer alacağıdır. İnsan, ahlaki davranışları bilmiş olarak doğmamaktadır. Bu davranışların değişik toplumlarda değişik şekiller alması ve farklı olarak değerlendirilmesi de onların sonradan öğrenilmiş şeyler olduğunu gösteriyor
 • Sosyal bir gerçeklik olarak her aile, değerlerini çocuklarına aktarmaya çalışır. Değerlerin içeriklerinin tartışılmasından ziyade asıl soru işareti bu değerleri çocuklarımıza nasıl ve hangi yöntemlerle aktaralım sorusundadır. Zira ahlaki değerlerle taçlandırılmayan akademik başarı kısa süreli mutluluklar verse de, çocuklarımızı istenilen olgunluğa ulaştıramayacaktır.
 • Kurumumuzda Değerler Eğitimi çalışmaları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi zümre öğretmenlerimizin rehberliğinde tüm zümrelerin katılımıyla yürütülmektedir. Değerlerimizi bizlere emanet edilen çocuklarımıza en iyi şekilde aktarma ve davranışa dönüştürme hedefi gözeten birimimiz, sürekli kendini yenileyen bir başarı grafiği ortaya koymaktadır. Bu başarıda en büyük pay hiç şüphesiz saygı, sevgi, adalet, yardımlaşma vb değerlerimizi çocuklarımıza aktarmayı kendilerine dert edinen ve gündemlerinde tutan öğretmenlerimize aittir.
 • Değerler yaşanılarak bir kimlik, kişilik boyutu haline gelir. Biz de yaptığımız çalışmalarla bu değerlerin öğrencilerimiz tarafından içselleştirilmesini hedeflemekteyiz. Bunun için yıl içinde her aya önemli bir değerimizi yerleştirip, çocuklarımız kendi yaş ve sınıf seviyelerine göre bu değerle bir araya getirilir


İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Ana sınıfları programından 8.sınıfa  kadar uygulanan İngilizce programımız her seviyede sarmal bir biçimde ilerlemektedir. Yabancı dil öğretim sisteminde, ana dilini öğrenme yöntemi kullanılarak öğrencilerin dili eğlenerek, yaparak ve yaşayarak edinmeleri, kuralları kendilerinin keşfetmeleri ile dil kullanımını daha etkin kılınması hedeflenmektedir.

Dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi temel dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerini de kazandırmaya yönelik, ürün odaklı bir programla öğrencilerimizin bu becerilerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda onlara hayat boyu sürecek olan yabancı dil öğrenme motivasyonu ve sevgisi de aşılanmaktadır. Bağımsız bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladığımız öğrencilerimizin özgüvenlerinin gelişimi üzerinde de önemle durulmaktadır.

Öğrencilerimizin derse aktif katılımları önemli olduğundan uygulamalarımızda ikili ve grup çalışmalarına öncelikle yer verilmektedir. Ayrıca sınıf içi oyunlar, canlandırmalar, sunumlar, iletişimsel dil öğretme ve öğrenme yaklaşımında kullanılan diğer aktivitelerdir. Tüm seviyelerde öğrencilerimizin düzenli kütüphane ziyaretlerine de zaman ayrılmakta,  öğrencilerimiz İngilizce kitap okumaya teşvik edilmektedir.

Öğrencilerin, yabancı öğretmenlerimizle öğrendikleri dilin kültürünü tanımalarına ve iletişim becerilerini en üst düzeyde geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır.
Öğrencilerin akademik gelişimleri yıl boyunca yazılı sınavlar, değerlendirme sınavı, ders içi etkinliklere katılım puanı ve proje ödevleri ile değerlendirilmektedir. 

8. sınıfın sonunda öğrencilerimizin lise hazırbulunuşluk düzeylerini yakından izlemek için program dahilinde yazılı ve sözlü çalışmalar yapılmaktadır. Hazırlanan kitapçıkla 8. sınıf öğrencilerimizin tekrar çalışmaları sürdürülmekte, yazılı ve sözlü deneme sınavları uygulanmaktadır. 

YAŞAM BECERİLERİ MERKEZİMİZDE 

Öğrencilerimizin;
Zihinsel gelişimi
Fiziksel gelişimi
Psikolojik gelişimi
Sosyal gelişimi

Akademik gelişimi hazırlanan eğitim programları ile desteklenmektedir.

Yaptığımız atölye çalışmaları ile öğrencilerimize;

 • Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
 • Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
 • Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme özellikleri kazandırmayı hedeflemekteyiz..

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Ali Fuat Cebesoy Mah. 9528 Sk. No:2/1 (Ülkü Ortaokulu / Kordelya Evleri yanı) Yeşilyurt / İzmir